Huisregels Twenot forum

Moderators: Richard Cramer, Jan Peters, Jakko Westerbeke, Richard Polderman

Gesloten
Gebruikersavatar
Richard Cramer
Bestuur Twenot
Bestuur Twenot
Berichten: 2261
Lid geworden op: 04 mar 2007 16:34
Locatie: Ede

Huisregels Twenot forum

Bericht door Richard Cramer » 12 aug 2018 13:15

1 Gebruiksregels voor de bezoekers van deze forums
1.1: Namen en het gebruik van nicknames en/of aliassen
-Om aktief deel te kunnen deelnemen aan het TWENOT forum wordt U geacht hiervoor een volledige naam plus achternaam te gebruiken als usernaam. Als geregistreerde, niet postende bezoeker voldoet elke usernaam die niet in strijd is met de overige huisregels. Een usernaam kan in voorkomende gevallen door de forum administratie op verzoek worden aangepast.
Stuur hiervoor even een PB (Persoonlijk berichtje) naar Rob Plas of Jan Peters.

1.2: TWENOT leden
-Betalende leden van de vereniging TWENOT kunnen op verzoek deze status kenbaar laten maken via een zogenaamde avatar met het verenigingslogo. In de toekomst zullen er speciale extra features voor de verenigingsleden georganiseerd worden.
En PB-tje naar de administrator voldoet om deze avatar aan te vragen.

1.3: Omgangsnormen
-Op het TWENOT forum gelden de normale Nederlandse beleefdheids- en omgangsnormen en worden beledigingen, scheldpartijen en ruziezoeken (Flamen) in geen enkel geval getolereerd. Bij herhaaldelijk negeren van waarschuwingen door een moderator kan uitsluiting van het forum het gevolg zijn. (Ban) Een ban is in principe onherroepelijk en wordt niet ongedaan gemaakt tenzij aangetoond kan worden dat de beslissing om een user te bannen op foutieve gronden wordt genomen. Voorkomende gevallen worden altijd in samenspraak met minimaal 2 bestuursleden van de TWENOT afgehandeld.

1.4: Ongewenste zaken
-Racisme, (Neo-)nazisme, flamen, oplichtingspraktijken, het plaatsen van sexueel getint materiaal, discriminatie op basis van ras, geloof en geaardheid, illegale downloads en/of reclame daarvoor leveren ook direkt een waarschuwing en eventueel ingrijpen van een moderator op. Deze regel geld voor zowel nicknames, avatars en de inhoud van eventuele geplaatste berichten. Bij herhaaldelijk negeren van waarschuwingen door een moderator kan uitsluiting van het forum het gevolg zijn.

1.5: Spam
-Spam, of in goed Nederlands gezegd: ongewenste reclameuitingen ter promotie van commercieele of andere websites waarbij persoonlijk gewin van de eigenaar voorop staat worden niet getolereerd en verwijderd na verificatie van eventuele links door een moderator. Bij herhaaldelijk negeren van waarschuwingen door een moderator kan uitsluiting van het forum het gevolg zijn.
Doorlinken naar topic - en/of hobby gerelateerde sites vallen niet onder spam, TWENOT ondersteunt onderlinge contacten en uitwisseling tussen gelijkwaardige websites van harte.

1.6: Politieke discussiepunten
-Berichten met een politieke strekking zullen in principe geweerd worden van het forum. Dit is geen censuur en we sluiten absoluut onze ogen niet voor de keerzijde van onze hobby maar de praktijk op dit en vele andere forums bewijst dat de discussies over politieke thema's keer op keer uitmonden in verhitte debatten waar nooit een bevredigend antwoord uit voort komt.

1.7: Beëindiging gebruik forum
-Als iemand besluit om niet langer van het forum gebruik te maken worden accounts en/of berichten van de gebruikers niet door de administratie verwijderd!
Een account kan op verzoek eventueel wel op non-actief gezet worden.
Een PM of email naar de forumbeheerder volstaat dan.


2 Berichten en reacties
2.1: Nieuwe berichten
-Nieuwe berichten kunnen door elke geregistreerde gebruiker geplaatst worden. Zeker bij vragen over (modelbouw)technieken kan het gebruik van de "Zoekfunctie" aan te bevelen zijn omdat veel van dit soort vragen meerdere malen aan bod komen.
Houdt er svp ook rekening mee of U het bericht in het juiste subforum plaatst.
Berichten moeten gerelateerd zijn aan de hobby, maar daarbinnen zijn de grenzen ruim.

2.2: Reageren op bestaande berichten
-Reageren op berichten is de kern van een internet forum maar vergewis Uzelf ervan of Uw bijdrage thuishoort in het bewuste topic, en of het daadwerkelijk iets aan de lopende tread toevoegt.

2.3: Het "TWENOT Cafe"
-Het TWENOT Cafe is een forum waar op vriendschappelijke wijze alle niet persé hobbygerelateerde berichten geplaatst kunnen worden en waar de sfeer over het algemeen wat losser is. Net als in een echt cafe moet U er kunnen geven en nemen en de soms zeer uiteenlopende berichten van anderen kunnen respecteren.
Op het vernoemen van vliegtuigen staat het geven van een virtueel rondje voor de gehele klandizie.
Uiteraard is het niet de bedoeling om luchtvaartgerelateerde zaken uitgebreid te behandelen.

3 Copyright en plagiaat
3.1: Copyright disclaimer
-Wees aub zeer terughoudend met het posten van foto's en/of teksten die niet van U zelf zijn. De TWENOT is in principe niet verantwoordelijk voor de door de users geplaatste informatie maar zal van haar users vragen om een bronvermelding te plaatsen, eventueel met een direkte link naar een website.

3.2: Plagiaat
-Bij bewezen constatering van plagiaat volgt ingrijpen door een moderator. Herhaaldelijke overtreding kan een ban tot gevolg hebben.

4 Commercieele activiteiten
4.1 Particulieren
-Geregistreerde users kunnen hun hobby gerelateerde advertenties gratis plaatsen op het " Vraag en Aanbod" forum en daar ook op door anderen geplaatste advertenties reageren. TWENOT zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor het gebodene en of de afhandeling van eventuele transacties. Wel adviseren wij alleen bij "bekende" users transacties af te sluiten en bij voorkeur op meetings de goederen van eigenaar te laten wisselen. De geplaatste advertenties worden automatisch 2 maanden na de laatste reactie verwijderd

4.2 Handelaren
Handelaren kunnen met behulp van korte advertenties hun hobby gerelateerde goederen aanbieden aan de users, mits deze binnen het "redelijke" vallen. Commentaar of concurrentievervalsing naar collega handelaren wordt niet getolereerd. Speciaal voor hun is er het forum: Commerciële mededelingen aangemaakt.
Voor echte advertentieruimte op deze of de TWENOT-website kunt U contact opnemen met de administratie van de TWENOT of de webmaster

5 Rechten en plichten Administratie en moderators
5.1: Rechten
-Moderators hebben het recht om corrigerend in te grijpen wanneer zij van mening zijn dat dit nodig is. De richtlijnen voor wel of niet ingrijpen zullen altijd deze gebruikersregels zijn.
De gebruikers worden geacht de verzoeken of richtlijnen van de moderators te volgen. Conflicten worden in principe openlijk door alle moderators gevolgd en onderling besproken.
Bij eventuele aanbiedingen aan de site van bijvoorbeeld modellen die ter recensie worden aangeboden hebben de moderators 1e keus.
De webadministratie heeft het recht om de gebruikers aan te schrijven voor dringende zaken, de website of de vereniging betreffende.

5.2: Plichten
-De moderators en administratie van dit forum hebben de plicht om elke gebruiker zonder aanziens des persoons te beoordelen en iedere user in eerste instantie het voordeel van de twijfel te gunnen.
Bij ingrijpende maatregelen ten aanzien van een of meerdere gebruikers is altijd onderling overleg nodig en wordt er gerapporteerd aan het TWENOT bestuur.
Bij langdurige conflicten waarbij ook het lidmaatschap van de vereniging ter zake doende is zal de communicatie met de betrokken user niet meer via de webadministratie lopen maar schriftelijk via het TWENOT bestuur. Een uitnodiging om tijdens een bestuursvergadering mondeling verhaal te halen kan deel uitmaken van de te volgen procedure.
De moderators hebben verder de plicht om persoonlijke berichten als vertrouwelijk te behandelen en behalve voor onderlinge evaluatie niet openbaar te maken. De privacy van een user dient ten alle tijde gewaarborgd te zijn.
De webadministratie heeft de plicht de door de gebruikers ingevoerde gegevens als vertrouwelijk te beschouwen en er voor te waken dat misbruik door derden wordt voorkomen.Rob Plas, Januari 2007, Versie 1,5 dd 26-03-2010
Gesloten